Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Krešimir Malarić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi:
Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja
Digitalna logika
Satelitske komunikacijske tehnologije
Satelitski komunikacijski sustavi
Zaštita radiokomunikacijskih sustava