Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Irma Kalinović - Biografija

Irma Kalinović (Gici) rođena je 1942. godine u Osijeku. Diplomirala je 1966. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, magistrirala je 1973. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Univerzitet u Beogradu. Godine 1978. postigla je doktorat iz područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Agronomija na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 1974-1978 godine radi kao znanstveni asistent u Zavodu za zaštitu bilja pri Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, od 1978- 1981. radu u svojstvu višeg znanstvenog suradnika, a 1987. izabire se u zvanje znanstvenog savjetnika u Zavodu za zaštitu bilja. Za redovitog profesora na Poljoprivrednom fakultetu izabrana je 1987. godine. U trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Bitehničke znanosti, znanstveno polje Agronomija, za znanstvene grane bilinogojstvo i poljoprivredna tehnologija, za nastavni predmet Skladištenje i tehnologija biljnih proizvoda na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, potvrđena je od strane Senata Sveučilišta u Osijeku 2000. godine.Prof. dr. sc. Irma Kalinović voditelj je 70 diplomskih radova, mentor je 4 magistarska i 1 doktorskog rada. Također je bila voditelj nekoliko domaćih znanstvenih projekata, od kojih zadnji " Botanički insekticidi u zaštiti uskladištenih šitarica, br. 0079003, finaciran od strane Ministarstva znanosti, obrazvovanja i športa RH.
Ojavila je u koautorstvu 110 znanstvenih i stručnih radova u domaćoj i inozemnoj literaturi, koautor je 2 monografije i 1 knjige. Održala je 10 priopćenja na znanstvenim skupovima u inozemstvu.Dopisni je član Mađarske akademije znanosti,članovi u dijaspori; član je Evropskog entomološkog društva (SIECC), član je Hrvatskog agronomskog društva,Hrvatskog društva za zaštitu bilja (član Upravnog odbora). U dva mandata bila je upravitelj Zavoda za zaštitu bilja pri Poljoprivrednom fakultetu, a trenutno je voditelj Katedre Uskladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda.
Govori mađarski i engleski jezik, a služi se njemačkim.