Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Irma Kalinović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
Diplomirani inženjer poljoprivrede

 
Poljoprivredni fakultet u Zemunu
Univerzitet u Beogradu
Beograd
SFR Jugoslavija
Magistar entomologije

 
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
Doktor biotehničkih znanosti

 
Nije specificirano

Slovenija

 

 
Specijalizacije

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: Istraživanje kukaca prašne uši, red Psocoptera
Ustanova: Humboldt Univerzitet, Zoologisches Museum
Grad: Berlin
Država: Njemačka
01.10.1973. - 01.03.1974.
Stečeno zvanje: Specijalist za kukce reda Psocoptera - Psokopterolog
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: -
Ustanova: -
Grad: Berlin
Država: Njemačka
Stečeno zvanje: -