Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivan Kalinski - Projekti

Natrag na pregled projekata

Fundamentalna leksikografska djela hrvatskog jezika
Šifra projekta: 6-03-056
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Rad na projektu "Fundamentalna leksikografska djela hrvatskog jezika" dugoročna je leksikografska i lingvistička znanstvena i nacionalna hrvatska obveza. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika i Dopune Akedimijina rječnika osnovna su djela hrvatske povijesne leksikografije, kojima se zaokružuje, uz veliki Akademijin rječnik, leksikografska obrada cjelokupne pisane hrvatske književne baštine od prvih spomenika do početka suvremenoga književnog jezika. Oni su osnova za različite specijalne povijesne rječnike, ali i za mnogovrsna jezična i kulturološka istraživanja. Trojezični rječnik za gradišćanske Hrvate prvi je opsežniji popis gradišćanskohrvatskoga leksičkog blaga i kao takav temelj kodifikacije gradišćanskohrvatskoga književnog jezika.

Voditelj projekta: Božidar Finka
Ustanova: Hrvatski filološki institut, Zagreb
Trajanje: 01.01.1991 - 31.12.1995
Opis projekta na stranicama financijera