Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nikola Kallay

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Akademik
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Prirodoslovno-matematički fakultet
Ulica:Horvatovac 102a
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385-1-4606133
E-mail adresa: