Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Marilena Idžojtić - Članstva

Profesionalne udruge/društva:

Akademija šumarskih znanosti
Hrvatsko šumarsko društvo
Hrvatsko botaničko društvo
Hrvatsko ekološko društvo
Istočnoalpsko-dinarsko društvo za istraživanje vegetacije