Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Marilena Idžojtić - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Osnove dendrologije
Obvezni predmet u II semestru preddiplomskog studija Drvna tehnologija. Studenti stječu teorijsko i praktično znanje o gospodarski važnim vrstama drveća. Teorijsko znanje obuhvaća biološka svojstva, morfološka obilježja, areal i gospodarsku važnost pojedinih vrsta golosjemenjača i kritosjemenjača. Praktično studenti stječu sposobnost prepoznavanja drveća na osnovi različitih morfoloških obilježja: habitusa, kore, lišća, izbojaka listopadnih vrsta zimi, plodova i sjemenki. Uvodno su objašnjeni osnovni dendrološki pojmovi važni za razumijevanje kolegija. Kolegijom su obuhvaćene gospodarski najvažnije autohtone i alohtone vrste drveća, a redoslijed predavanja je prema sistematici. Rodovi pripadaju porodicama: Pinaceae, Taxodiaceae, Taxaceae, Platanaceae, Ulmaceae, Moraceae, Juglandaceae, Fagaceae, Betulaceae, Tiliaceae, Salicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Simaroubaceae i Oleaceae.

Ime glavnog predavača: Idžojtić Marilena (209796)
Predavanja: 15
Vježbe: 30

Školska godina OD/DO: od 2005/06

URL: http://www.sumfak.hr/index.htm