Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Marilena Idžojtić - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Ukrasna dendroflora
Izborni predmet u VI semestru preddiplomskog studija Šumarstvo. Studenti stječu teorijsko i praktično znanje o ukrasnoj dendroflori u Hrvatskoj. Teorijsko znanje obuhvaća biološka svojstva, morfološka obilježja, unutarvrsnu varijabilnost (s posebnim naglaskom na kultivare), areal, posebne značajke te hortikulturnu važnost vrsta i kultivara. Praktično studenti stječu sposobnost prepoznavanja najvažnijih ukrasnih drvenastih vrsta i kultivara na osnovi različitih morfoloških obilježja. Predmetom su obuhvaćene ukrasne drvenaste autohtone i alohtone svojte važne za hrvatsko urbano šumarstvo, a redoslijed predavanja je prema sistematici.

Ime glavnog predavača: Idžojtić Marilena (209796)
Predavanja: 15
Školska godina OD/DO: od 2007/08.

URL: http://www.sumfak.hr/index.htm