Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Marilena Idžojtić - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Uvod u dendrologiju
Izborni predmet na diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam, smjer Pejsažna arhitektura (Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet). Studenti stječu osnovno teorijsko i praktično znanje o najvažnijim ukrasnim vrstama drveća i grmlja. Teorijsko znanje obuhvaća biološka svojstva, morfološka obilježja, areal, posebne značajke, unutarvrstnu varijabilnost (s naglaskom na najčešće kultivare), te hortikulturnu važnost vrsta. Praktično studenti stječu sposobnost prepoznavanja te vještinu izbora i korištenja pojedinih ukrasnih drvenastih vrsta. Rodovi pripadaju porodicama: Ginkgoaceae, Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Cycadaceae, Magnoliaceae, Lauraceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Platanaceae, Hamamelidaceae, Ulmaceae, Moraceae, Juglandaceae, Fagaceae, Betulaceae, Nyctaginaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Tamaricaceae, Salicaceae, Ericaceae, Pittosporaceae, Rosaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae, Lythraceae, Nyssaceae, Cornaceae, Aquifoliaceae, Buxaceae, Vitaceae, Sapindaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Anacardiaceae, Simaroubaceae, Araliaceae, Apocynaceae, Lamiaceae, Oleaceae, Scrophulariaceae, Bignoniaceae, Caprifoliaceae, Arecaceae, Musaceae i Agavaceae. Redoslijed predavanja prema sistematici.

Ime glavnog predavača: Idžojtić Marilena (209796)
Predavanja: 15
Školska godina OD/DO: od 2008/09.