Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Marilena Idžojtić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ključ i atlas za determinaciju plodova i sjemenki autohtonih i alohtonih vrsta drveća i grmlja, s interaktivnom provjerom znanja

Interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu

Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj

Imele u Hrvatskoj - biologija, ekologija, rasprostranjenost, vrste domaćini

Morfološka, anatomska i kemijska obilježja hibrida četiriju vrsta borova i njihova identifikacija

Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja