Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Marilena Idžojtić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: dendroflora, varijabilnost i očuvanje genofonda pitomog kestena (Castanea sativa), imele (Loranthus europaeus, Viscum album, Arceuthobium oxycedrii), križanci borova