Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marijana Ivanov - Biografija

Sadašnje zvanje: docent

Katedra: Katedra za financije

Fakultet: Ekonomski fakultet - Zagreb

Sveučilište: Sveučilište u ZagrebuReference:
2001 - obranila doktorsku disertaciju na temu 'Mehanizam monetarne regulacije središnjih banaka' 1995 - obranila magistarski rad na temu 'Novčana masa i utjecaj deviznih transakcija na njene promjene'

Linkovi:
http://www.efzg.hr/main.aspx?id=2072