Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marijana Ivanov - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet Zagreb
Sveučilište u Zagrebu
- 2001
doktor ekonomskih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1995
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1994
diplomirani ekonomist