Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marijana Ivanov - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Monetarna politika,monetarna analiza,monetarne teorije, bankarski sustav, novac u međunarodnim plaćanjima