Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Tanja Gotlin Čuljak

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Agronomija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Agronomski fakultet
Ulica:Svetošimunska cesta 25
Grad:10000 Tagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/239 3968
E-mail adresa: