Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Danijel Radošević - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet organizacije i informatike
Sveučilište u Zagrebu
Varaždin
1987 - 1993
diplomirani informatičar