Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ljerka Cerović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Rijeka
- 2005
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Rijeka
- 2000
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Rijeka
- 1990
diplomirani ekonomist