Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Radomir Ječmenica - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1994
Magistar znanosti u polju elektrotehnike

 
Elektrotehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1989
Diplomirani inženjer elektrotehnike