Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Damir Žarko - Biografija

Damir Žarko je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija, u prosincu 1995. godine. Magistrirao je na sadašnjem Fakultetu elektrotehnike i računarstva u ožujku 1999. godine s temom pod naslovom "Analiza zasićenih reaktancija turbogeneratora metodom konačnih elemenata". Doktorirao je na University of Wisconsin-Madison, Madison, SAD, u rujnu 2004. godine s disertacijom pod naslovom "A Systematic Approach to Optimized Design of Permanent Magnet Motors With Reduced Torque Pulsations".

Od veljače 1996. godine je zaposlen na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva gdje trenutno radi na radnom mjestu višeg asistenta. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika je izabran 14. veljače 2006. godine.

Poslijediplomski doktorski studij je pohađao od 2000. do 2004. godine na University of Wisconsin-Madison, SAD. Tijekom doktorskog studija u razdoblju od 2001. do 2002. godine je radio kao suradnik na projektu "Linear Synchronous Motor for Electromagnetic Aircraft Launch System" koji je financirao Office of Naval Research, SAD. U razdoblju od 2002. do 2004. godine je bio suradnik na projektu "Design and Test of a Variable Speed Wind Turbine System Employing a Direct Drive Axial Flux Synchronous Generator" koji je financirao National Renewable Energy Laboratory, SAD.

Voditelj je zajedničkog hrvatsko-slovenskog projekta "Optimalni izbor permanentnih magneta za elektromagnetske uređaje" te je suradnik na znanstvenom projektu "Optimiranje električnih strojeva i pogona za posebne uvjete eksploatacije". Oba projekta su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Voditelj je stručnog projekta "Razvoj servo motora EKM 112-6" u sklopu suradnje između Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i tvrtke KONČAR MES d.d. Također je angažiran kao suradnik na projektu "Verifikacija i potvrđivanje modela utvrđivanja pogonskih karata turbo i hidro - agregata za sve HEP-ove proizvodne jedinice prema projektnom zadatku koji je priložen uz ugovor" u sklopu suradnje između FER-a i Hrvatske elektroprivrede d.d.

U znanstveno-istraživačkom radu se bavi projektiranjem, numeričkom analizom i optimiranjem parametara električnih strojeva i elektromotornih pogona za različite namjene u industriji.

Autor je i koautor 6 radova u časopisima s međunarodnom recenzijom (4 CC, 1 INSPEC), 1 rada u domaćem časopisu (INSPEC), 13 recenziranih znanstvenih radova na priznatim međunarodnim skupovima i 1 rada na domaćim skupovima. Autor je 34 natuknica iz područja električnih strojeva u Hrvatskom tehničkom leksikonu. Recenzent je radova u časopisu IEEE Transactions on Magnetics. Bio je voditelj sekcija na međunarodnim skupovima EDPE 2005 i EPE-PEMC 2006 te član programskog odbora skupa EPE-PEMC 2002. Član je udruženja IEEE i Hrvatskog nacionalnog odbora CIGRÉ.