Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Boris Vrdoljak

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet elektrotehnike i računarstva
Ulica:Unska 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (01) 6129 756
E-mail adresa: