Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Boris Vrdoljak - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 18.12.1995
Diplomirani inženjer elektrotehnike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 14.05.2004
Doktor znanosti na smjeru elektrotehnike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 08.07.1999
Magistar znanosti na smjeru elektrotehnike