Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Karmela Aleksić-Maslać

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta
Ulica:Jordanovac 110
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: