Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Goran Cukor - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Tehnički fakultet Rijeka
Rijeka
- 1999.
Doktor tehničkih znanosti, područje strojarstvo

 
Tehnički fakultet Rijeka
Rijeka
- 1995.
magistar tehničkih znanosti, područje strojarstvo

 
Tehnički fakultet Rijeka
Rijeka
- 1990.
diplomirani inženjer strojarstva