Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Tomislav Malvić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1999. - 2003.
Doktor prirodnih znanosti, polje geoznanosti, grana geologija i mineralogija

 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1995. - 1998.
Magistar prirodnih znanosti, polje geoznanosti, grana geologija i mineralogija

 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1990. - 1995.
diplomirani inženjer geologije na smjeru Geologija ležišta mineralnih sirovina i primjenjena geofizika

 
Srednja škola

X. gimnazija
1985. - 1989.
matematičko-informatički tehničar