Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Tomislav Malvić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Geologija kaustobiolita, Geologija ležišta fluida, Dubinsko kartiranje
Asistent, Rudarsko-geološko-naftni fakultetu Zagrebu.

Ostalo

Geologija ležišta fluda, Dubinsko kartiranje (vježbe)
Predavač

Po Bologni - preddiplomska nastava

Geologija ležišta fluida
Po Bologni - Diplomska nastava

Geostatistika
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Geomatematika