Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Tomislav Malvić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Stratigrafska i geomatematička istraživanja naftnogeoloških sustava u Hrvatskoj

Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida

Dubinska geološka građa i neotektonski odnosi u Hrvatskoj

Dubinskogeološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj

Doprinos stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji

Ostalo

Razvoj geomatematičkih metoda za analizu neogenskih taložnih okoliša hrvatskoga dijela Panonskoga bazenskog sustava

Geomatematičke metode za održavanje ili povećanje proizvodnje ugljikovodika u klastičnim ležištima Panonskog bazena

Matemateičke metode u geologiji II

Matematičke metode u geologiji

Geomatematička istraživanja i kartiranja odabranih taložnih okoliša Hrvatske od holocena do donjega miocena