Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Velimir Labinac

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Odjel za fiziku Sveučilište u Rijeci
Ulica:Omladinska 14
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: