Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Melita Čačić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Zagreb
Ulica:Šalata 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatksa
Brojevi telefona:Tel. (+385) 01 45 66 940
E-mail adresa: