Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Siniša Šegvić - Biografija

Siniša Šegvić rođen je 1971. godine u Splitu. Matematičku gimnaziju je završio u Zadru 1990. godine. Iste godine upisao je studij na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao u veljači 1995. godine. Za izuzetan uspjeh, i na trećoj i na četvrtoj godini studija primio je Fakultetsko priznanje "Josip Lončar". Od lipnja 1996. godine zaposlen je na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Siniša Šegvić sudjelovao je kao suradnik na više znanstvenih projekata te jednom bio voditelj projekta primjene informacijske tehnologije Ministarstva znanosti i tehnologije. U svibnju 2000. godine obranio je magistarski rad pod naslovom "Uporaba projekcijske geometrije i aktivnog vida u tumačenju scena". Doktorsku disertaciju pod naslovom "Višeagentsko praćenje objekata aktivnim računarskim vidom" obranio je u lipnju 2004. godine. Područja njegovog znanstvenog i istraživačkog interesa uključuju aktivni, trodimenzionalni i distribuirani računarski vid, obradu slike, programsko inženjerstvo te objektno i generičko programiranje. Samostalno odnosno kao koautor objavio je više članaka u časopisima uključenim u priznate citatne baze, te na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Tijekom rada na Zavodu, sudjelovao je u izvođenju vježbi iz kolegija Arhitektura i organizacija računala, Digitalna elektronika, Inteligentni sustavi te Projektiranje digitalnih sustava, u svojstvu mlađeg asistenta odnosno asistenta. Također, sudjelovao je u izvođenju vježbi iz kolegija Arhitektura računalnih sustava na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, u akademskim godinama 1998/99 i 1999/2000.

Siniša Šegvić je član strukovne udruge IEEE, i aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Linkovi:
http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/biography_hr.html