Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mario Vražić - Biografija

Rođen 16. rujna 1971. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i srednju školu je završio u Zagrebu. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva diplomirao je 1996. a 2000.godine obranio magistarski rad pod naslovom "Automatizacija ispitivanja električnih strojeva primjenom PROFIBUS industrijske komunikacijske mreže".
Obranio je doktorat "Vehicle traction system load simulation" 2005. godine također na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.
Stručni ispit je položio 2006., a 2007. je postao član Hrvatske komore inženjera i arhitekata u građevinarstvu.

U zvanje mlađeg asistenta izabran krajem 1996. god., a u zvanje asistenta početkom 2001.god.

Od 1996. god. zaposlen je na FER-u, u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju, kao mlađi asistent, odnosno asistent.

U dosadašnjem radu na Fakultetu sudjelovao je u nastavi (auditorne i laboratorijske vježbe) na predmetima: Energetska elektrotehnika, Projektiranje industrijskih postrojenja, Automatizacija industrijskih postrojenja, Osnove strojeva i transformatora, Električni strojevi i transformatori, Mehatronički sustavi, Kolektorski i elektronički komutirani strojevi, Elektromehanička i elektromagnetska pretvorba, Električni motori.

Do sada je sudjelovao na znanstveno-istraživačkom projektu "Industrijska postrojenja s raspodijeljenim upravljanjem" glavnog istraživača doc. dr. sc. Zorana Šimunića, a sada sudjeluje na znanstveno-istraživačkom projektu "Istraživanje i optimiranje svojstava elektromotornog pogona elektromobila" glavnog istraživača prof. dr. sc. Ivana Ilića i informatizacijskog projekta "Automatizirano ispitivanje
elektrotehničkih uređaja" voditelja projekta prof. dr. sc. Ivana Gašparca.

Na znanstvenom i stručnom polju bavi se ispitivanjem električnih strojeva i automatizacijom industrijskih postrojenja.

Završio je tečaj za interne auditore sustava kvalitete, Det Norske Veritas.

Služi se tečno, u govoru i pismu, engleskim jezikom.