Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Diana Milčić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Standardizacija ekološki prihvatljivih procesa grafičkih komunikacija
Šifra projekta: 128-1281955-1951
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Diana Milčić