Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vesna Andrijević-Matovac - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2003
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1989
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1984
diplomirani ekonomist