Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Eduard Missoni

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Tehnologija prometa i transport
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet prometnih znanosti
Ulica:Vukelićeva 4
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 (1) 2380 243
E-mail adresa: