Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Jasna Bošnir

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
Ulica:Mirogojska cesta 16,
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/4696-130
GSM 091/4678-012
E-mail adresa: