Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Kristian Vlahoviček

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Prirodoslovno-matematički fakultet
Ulica:Horvatovac 102a
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 4606276
E-mail adresa: