Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Darko Prebežac - Aktivnosti

Nije specificirano


Član uređivačkog odbora "Acta Turistica"
Ekonomski fakultet
2001 - danas

Aktivnosti vezane za struku


Član WTO Edukacijskog vijeća
WTO
2000 - danas