Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Darko Prebežac - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1997
Doktor društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1988
Magistar društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1985
Diplomirani ekonomist