Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Goran Knežević - Biografija

Rođen u Zagrebu od oca Jose-Mirka i majke Mile rođ. Vujnović. Otac dvaju sinova Krune i Dinka. Supruga Dunja rođ. Lovrinić