Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Goran Knežević - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Povijest stomatologije
Predavanja o povijesnome razvoju oralne kirurgije u svijetu i u Hrvatskoj

Dentalna implantologija
Voditelj kolegija. Kolegij iz dentalne implantologije poučava studente o osnovnim načelima i suvremenim koncepcijama u dentalnoj implantologiji, sa zadaćom da razviju ispravnu procjenu u indikaciji, kontraindikaciji i izboru mogućih implantata i protetskih suprastruktura. U kolegiju sudjeluju nastavnici iz oralne kirurgije, stomatološke protetike i parodontologije s proporcionalnim brojem sati ovisno o sadržaju kolegija.

Oralna kirurgija
Oralna kirurgija priprema studente za dijagnostiku i kirurško liječenje patoloških promjena usne šupljine i čeljusti. Student dobiva potrebne uvodne informacije oralnoj kirurgiji te o odontogenim i neodontogenim cistama i benignim odontogenim i neodontogenim tumorima,gigantocelularnim promjenama čeljusti, diferencijalnogijagnostičkim mogućnostima i kirurškome liječenju spomenutih promjena. Nastavu izvode nastavnici i specijalisti oralne kirurgije u 3. 4. i 5. godini studija.

Stomatološka propedeutika
Temeljne informacije o sadržaju oralne kirurgije, primjeni stručnoga nazivlja, i principima upotrebe instrumentarija za oralnokirurke zahvate