Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vesna Mikšić-Trontl - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2005
Doktor znanosti na području fizike čvrstog stanja

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2002
Magistar znanosti na području fizike čvrstog stanja

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1996
Diplomirani inženjer fizike