Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vesna Mikšić-Trontl - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Elektronska i kristalna struktura poduprtih samoorganiziranih nano-sistema

Istraživanje defekata u polikristaliničnom siliciju