Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vesna Mikšić-Trontl - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Elektronska i strukturna istraživanja metalnih ultratankih slojeva, čistih površina i adsorbata, svojstva stanja kvantne jame u ultratankim metalnim slojevima, formiranje nano struktura.