Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Hrvoje Mlinarić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Kompresija podataka, multimedija, programabilna logika, digitalna obrada audio signala