Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Milutin Pavlica - Biografija

Rođen je 9. studenog 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
1993.god. diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Elektronergetika, usmjerenje Upravljanje elektroenergetskim sustavom. Magistrirao je na FER-u sredinom 2001. god. na temi "Automatiziranje elektromagnetskog proračuna hidrogeneratora primjenom metode konačnih elemenata".

Po završetku studija zaposlen je u Tvornici željeznickih vozila Gredelj u Zagrebu. U razdoblju od 1994. do 1996. godine radio je u poduzeću Končar - Generatori na poslovima projektiranja sinkronih generatora.

Krajem 1996. god., nakon izbora u zvanje mlađeg asistenta za grupu predmeta Električni strojevi, prelazi na FER, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju; krajem 2001. god. izabran je u zvanje asistenta za istu grupu predmeta.

Tijekom svog dosadašnjeg rada u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju obavljao je asistentske poslove (auditorne i laboratorijske vježbe, pismeni ispiti, suvođenje konstrukcijskih i diplomskih radnji) na predmetima Energetska elektrotehnika, Elektromehanička i elektromagnetska pretvorba, Električni strojevi, Električni strojevi i transformatori, Sinkroni strojevi i uzbude, Dinamika i modeliranje elektromehaničkih sustava, Projektiranje i konstruiranje u elektrostrojarstvu, Osiguranje i kontrola kakvoće, Automatizirano ispitivanje elektrotehničkih uredaja.

Koautor je više znanstvenih i stručnih radova. Njegova znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost izražena je u podrucju sinkronih strojeva.

Član je medunarodne udruge IEEE i tajnik STK A1 HK CIGRÉ.

Aktivno se služi engleskim jezikom.