Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Valentina Kirinić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektronike i računarstva
Varaždin
2005. - 2007.
Doktor informacijskih znanosti, disertacija: "Kvantitativna i kvalitativna procjena informacijskih obilježja i kredibiliteta web mjesta"

 
Fakultet organizacije i informatike
Sveučilište u Zagrebu
Varaždin
1986. - 1991.
Diplomirani informatičar

 
Nije specificirano

Fakultet organizacije i informatike
Sveučilište u Zagrebu
Varaždin
1989. - 2001.
Magistar informacijskih znanosti