Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija


Tihomir Balog

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bjenička cesta 54
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: