Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Bojan Hamer

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora
Ulica:Giordano Paliaga 5
Grad:52210 Rovinj
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 52 804 718
E-mail adresa: