Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Bojan Hamer - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Morska biologija

Ekspertiza: ekotoksikologija, proteomika, 1D i 2D elektroforeza i analiza slika