Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Daria Pašalić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kemiju i biokemiju
Ulica:Šalata 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (+385 1) 4590 205,
E-mail adresa: