Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Dražen Barković - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
- 1981
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet u Subotici
Univerzitet u Novom Sadu
Subotica
Srbija
- 1977
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1967
dipl.ekonomist